Team Dansk ABS på studietur til Po-dalen i Italien

02-04-2024 – Den 25-27. marts var Dansk ABS rådgiverne på studietur til Po-dalen i Italien, hvor vi besøgte seks malkekvæggårde, et ostemejeri og ABS Italia.

Malkekvægbrug I Italien:
305d 10,786kg mælk 3.85% F 3.35% P (10,540 EKM)
Antal køer: malkekøer 1.148.844
Antal besætninger: 9280

Besætninger der leverer mælk til mejerier som producrer Parmesanost må ikke anvende græs- eller majsensilage.

Alle gårde vi besøgte anvender Sexcel & Beef strategi og bruger gårdindeks, GeneAdvance og GMS.

Generelle indtryk: Meget moderne bedrifter og robuste køer med super malkeorganer. Stor vægt på produktiv levetid, frugtbarhed og sundhedsegenskaber.

Gård 1
Soc. Agr. Casa Nuova
Antal køer: 420
Gns. 305D 14.794 kg EKM

Gård 2
Barozzi Holstein
Antal køer: 645
Gns. 305D 15.275 kg EKM

Gård 3
Soc. Agr. Bandioli
Antal køer: 833
Gns. 305D 13.004 kg EKM
14 x Lely robotter

Gård 4
Societa Agricola Tonoli
Antal køer: 402
Gns. 305D 11.590 kg EKM
Luzernehø – ingen græs- eller majsensilage

Gård 5
Az. Agr. Bianchessi Giuseppe e Figli
Antal køer: 680
Gns. 305d 14,216 kg EKM

Gård 6
Az. Agr. Ancellotti Sergio e Roberto
Antal køer: 296
Gns. 305d 13.159 kg EKM
Luzernehø – ingen græs- eller majsensilage

Tusind tak til landmændene der tog gæstfrit imod, til ABS Italy og Hans Vromans for tilrettelæggelse og inspirerende ledsagelse på studieturen.