Information om GMS 2.0 avlsplanprogram

Din tid og besætnings genetik er kostbar. De tyre, du vælger i dag, har stor effekt på besætningens rentabilitet og indtjening i fremtiden. Så hvorfor ikke benytte verdens mest anvendte avlsplanprogram GMS 2.0 fra ABS?

GMS tager højde for koen og kviens avlsværdier for ydelse, sundhed, frugtbarhed og eksteriør baseret afstamningen syv generationer tilbage og evt. dyrets genomiske test og lineære kåring. Planen giver maksimal avlsfremgang og tager hensyn til slægtskabet med mere sikre tyreforslag. Tyreforslagene tilpasses DIN besætning og DIT avlsmål efter DIN prioritering af ydelse, procenter, eksteriør, sundhed og levetid. GMS lader DIG opbygge DIN ideelle ko til ROBOT, AFGRÆSNING, STALDTYPE, SMÅ BÅSE osv. Uanset hvilket mål sikrer GMS 2.0 dig ensartede og problemfrie køer.

Din ABS avlsrådgiver laver gerne en grundig analyse af besætningen og tilpasser GMS programmet sammen med dig. Avlsrådgiveren tilbyder også at kåre de aktuelle køer og lave en ny avlsplan hver måned, så dyr der skal insemineres altid har aktuelle tyreforslag.

GMS giver også mulighed for at bruge Sexcel kønssorteret sæd på de bedste dyr og kødkvæg på de dårligste og på den måde optimere avlsfremgang og økonomi.

Ingen andre avlsprogrammer går syv generationer tilbage. Dette beskytter din besætning mod arvelige sygdomme og den negative virkning af indavl.

GMS rapporter er lette at forstå og giver dig værdifulde informationer, så du kan følge avlsfremgangen, og at besætningen udvikler sig i den ønskede retning. Husk at avlsfremgang er akkumulerende og blivende.

GMS er udviklet af ABS i 1968 og anvendes i over 40 lande. Programmet bliver løbende videreudviklet, så du kan stole på, at GMS giver de bedste tyreforslag til DINE køer og kvier. GMS kan anvendes i både Holstein og Jersey besætninger.