Vores værdier

Dansk ABS har eksisteret i 20 år ud fra et ønske om at give danske kvægbrugere verdens bedste genetik og seriøs avlsrådgivning. Vi har kort vej fra idé til handling, hvor avlsrådgiveren med sin viden og engagement bidrager til hele tiden at flytte besætningen i den rigtige retning. Fordi fremtiden skabes nu, og fordi god genetik er en investering, der kommer mangefold tilbage.

Vi tror på udvikling, tillid, tilgængelighed og kærlighed til koen, som vores bærende værdier. Vi er en flok dybt dedikerede mennesker, der alle har passet køer og brænder for kvægavl. Ellers har vi ingenting. Ingen stor organisation, intet kontorhus, ingen direktører, ingen receptionist og intet supermarked med alle mulige produkter. Vi har vores kompetencer, en telefon, en PC, en bil og 100% fokus på kvægavl.

ABS er grundlagt i 1941 og i dag verdens største kvægavlsselskab, førende indenfor forskning & udvikling og aktive i 70 lande. ABS er globale, og vi udvælger vores tyre på de bedste hundyr i hele verden – primært Nordamerika og Europa herunder også Danmark. ABS har tyre til ethvert avlsmål, så vi kan lave en insemineringsplan præcis tilpasset din bedrift. ABS tyre er nøje udvalgt efter ydelse, eksteriør, sundhed, reproduktion og holdbarhed. Og vi går aldrig på kompromis med malkeorganer, da denne egenskab er ekstrem vigtig for koens funktion og produktive levetid.

ABS er ejet af engelske Genus der også ejer svineavlsselskabet PIC. Det giver synergieffekter og effektivisering af forskningen i f.eks. genomisk selektion. Senest har ABS brugt 10 år på at udvikle en helt ny måde at kønssortere sæd på. Vi kalder den Sexcel.

Sexcel er mere skånsom for sædcellerne og giver relativt 10% bedre drægtighed sammenlignet med sæd sorteret med den gamle teknik, som andre kvægavlsforeninger anvender. I praksis er der stort set ikke forskel på drægtighedschancen med Sexcel og konventionel sæd.

Online computerprogrammet GMS 2.0 optimerer avlsstrategi og avlsplanlægning i besætningen under danske forhold. F.eks. kan du kombinere Sexcel-sæd af de bedste Holstein og Jersey tyre til de avlsmæssigt bedste dyr med sæd af Britisk Blåkvæg tyre til de avlsmæssigt dårligste dyr 

Britisk Blåkvæg er sikkert afprøvet til krydsningsbrug i over 800 Holstein besætninger, der eksklusivt bruger sæd fra Genus ABS og leverer data af høj kvalitet. Hvert år afprøver Genus ABS 30 kødkvægtyre i disse besætninger. Gennem mange generationer er Britisk Blåkvæg selekteret for kort drægtighedslængde, lette kælvninger og høj kødproduktion på malkekvæg, så det reelt er en helt anden race, med ned til 2% vanskelige kælvninger.

Kontakt os og hør, hvad vi kan gøre for optimering af avlsarbejdet i din besætning.