Fremtiden er polled! 

01-03-2024 – Horned malkekvæg er stadig de mest udbredte, fordi få mælkeproducenter indtil nu har valgt polled genetik. Genetisk selektion for produktions-, sundheds- og eksteriøregenskaber har historisk set overtrumfet udvælgelsen af ​​polled genetik indenfor malkekvæg.

Tiderne ændrer sig, efterhånden som ønsket om at skabe polled malkekvæg stiger. Offentlig bevidsthed om afhorningspraksis er en væsentlig drivkraft. Naturligt hornløst kvæg appellerer til forbrugerne ud fra et dyrevelfærdsperspektiv, og som mælkeproducent betyder elimineret afhorning bedre kalvevelfærd, reduceret arbejdsforbrug, ingen udgift til bedøvelse samt øget sikkerhed for gårdens medarbejdere.

Polled: Det dominerende gen

De fleste er ikke klar over, at polled-genet er dominerende. Enkelt sagt vil dyr med én kopi af polled-genet og én kopi af det hornede gen ikke have horn. Illustrationen nedenfor viser avlsresultaterne ved at bruge homozygote eller heterozygote pollede tyre. Det er vigtigt at bemærke, at hvis du arbejder hen imod en polled besætning, kan du bruge en heterozygot polled (enkelt P) tyr, hvor 50 % af de resulterende kalve bliver polled. Du kan også bruge en homozygot polled (dobbelt PP) tyr, hvilket resulterer i, at 100 % af kalvene bliver pollede. Det betyder, at du kan skabe et naturligt hornløst dyr på én generation. Fordi det pollede gen er dominerende, kan vi avle pollede dyr væsentligt hurtigere, end hvis genet var recessivt.

ABS polled line-up

Resultaterne af december avlsværdiberegningen viste styrken af ​​ABS’ målrettede fokus på polled genetik. Hos ABS er vi overbeviste om, at flere og flere kvægbrugere vil efterspørge pollede tyre. Selvfølgelig uden at gå på kompromis med den genetiske fremgang for produktion, sundhed, frugtbarhed og eksteriør.

Hvis du ønsker pollede tyre for at eliminere behovet for afhorning, overvej tyre såsom EASTON-P eller MECCA-P til en start.

Aktuelle pollede tyre

ANZAC-PP (Elver-P x Heroic x Medley) – Meget høj fedt og protein og gTPI.

EASTON-P  (Elver-P x Jurassic x Yoda) – Elite gTPI polled tyr.

EDITION-PP (Edge-P x Windfall x Powerball-P) – Sundhed, mælk og levetid.

MARTINI-PP (Mendel-P x Luster-P x Mega-Duke) – Fedt, levetid og robottyr.

MECCA-P (Monument-P x Hurricane x Silver) – Mælk, procenter og eksteriør.

MIRAGE-PP (Mendel-P x Luster-P x Achiever) – Ydelse, levetid og eksteriør.

Dansk ABS er stolt af at tilbyde pollede toptyre til vores kunder i Danmark. Du kan se hele vores tyre line-up på https://www.danskabs.dk/product-category/holstein/

Vi foreslår altid et tilpasset gårdindeks til at fastlægge den vægtning og optimerede avlsfremgang, du ønsker i besætningen.

Når du har ABS som partner, får du rådgivning og et avlsprogram baseret på dit eget brugerdefinerede gårdindeks der optimerer strategien med brug af kønssorteret sæd og kødkvæg.

Kontakt din ABS-rådgiver i dag for at diskutere gårdindeks og vores pollede genetik, der gør hverdagen lettere og maksimerer bundlinjen på dit kvægbrug.