Det var igen en stor dag for vores jersey line-up

17-04-2024 – ABS har et stort globalt avlsprogram for Jersey med hovedvægt på USA og fokus på ydelse, malkeorganer og sundhed. ABS har hele 61 jersey tyre i Top 150 for gJPI. 

I Dansk ABS er vi glade for at tilbyde danske Jersey-brugere tyre med anderledes afstamninger og stor fremgang for især ydelse og malkeorganer. Læs om erfaringerne med ABS Jersey i praksis her.

Dansk ABS laver også GMS avlsplaner i Jersey besætninger. En avlsplan i det unikke GMS-program tager hensyn til afstamning, laktationsindeks mv. og kan suppleres med lineær kåring hver 5-6 uge. Efterfølgende overfører vi avlsplanen til DMS, så det er let for dig og din inseminør at se tyreforslag i det daglige.

Sammen med dig fastlægger vi en overordnet strategi for brug af Sexcel-sæd, så du får det ønskede antal kvier og anvender kødkvæg på de dårligste dyr. På den måde kan vi yderligere optimere avlsfremgangen i din Jersey-besætning.

Udvalgte Jersey-tyre 

For øjeblikket har vi sæd til rådighed af elleve Jersey-tyre, og vi får løbende nye hjem. Husk at næsten alle er A2A2.

Følg med på vores hjemmeside.

BECKS {6} (Westport{5} x Got Maid x Lars) – Top gJPI, mælk, protein, fedt, sundhedsspecialist.

BOOTS {5} (AltaMontra{6} x Stoney{3} x Mark) – Mælk, indholdstoffer og super eksteriør.

COLONEL (Chief x Bancroft x Promise) – Levetid, mælk og super malkeorganer.

DANBURY {5} (Viceroy x Enzo{3} x World Cup{4}) – Mælk, levetid og prima eksteriør.

DELL {6} (Graduate x Thrasher{6} x Stoney {3}) – Elite gJPI, mælk, indholdstoffer, sundhed og super eksteriør.

JACKED (Wingman x Steve x VJ Hjort) – Top gJPI, mælk og indholdstoffer.

MOONWALK (Joiner x Demos-P x Maladini{4}) – Ydelse, procenter, levetid og super eksteriør.

TOMLIN {6} (Jammer x Verizon{4} x Westport{5}) – Top gJPI, mælk, indholdstoffer, sundhed og super eksteriør.

WESTPORT {5} ) – Afprøvet top gJPI, procenter fedt og protein, levetid og god malkeorganer.

WILCO (Chrome x Fastrack x Volcano) – Top eksteriør og super malkeorganer, mælk og levetid.

WYOMING (Dashiell{6} x Fastrack x Volcano) – Døtrefrugtbarhed, malkeorganer, levetid og ydelse.