US kælvningsindekser ændrer sig meget positivt

10-08-20 – Kælvnings- og fødselsegenskaber er drastisk forbedret i løbet af de sidste par årtier …
For køer født i 1980’erne var kælvningen betydeligt vanskeligere sammenlignet med køerne født i de senere år. Forbedringer i management og genetik såvel som øget brug af kønssorteret sæd har reduceret kælvningsvanskeligheder fra ca. 8% til lidt over 2%. Den fænotype base er endnu ikke justeret til at afspejle denne store fremgang og har kunstigt været sat til 8%. Mens rangeringen af ​​tyre er korrekt, er disse høje værdier for kælvningsvanskeligheder og dødfødsler ikke blevet afspejlet i praksis i lang tid.

Tid til at foretage en ændring!
I april 2020 foretog CDCB nogle væsentlige forbedringer i modellen for kælvningsegenskaber, der forbedrede kvaliteten af ​​evalueringerne. Men den fænotypiske base var ikke opdateret, og producenter og kvægavlselskaber krævede at se en ændring. Tabellen nedenfor sammenligner den gamle base og den nye base.

Fødselsindeks når tyre er far til kalven (sCE) og % dødfødte når tyren er far (sSB) bruger den gennemsnitlige ko født i 2015 som base mens kælvningsindeks MF når tyren er far til kvien der kælver (dCE) og % dødfødte MF (dSB) bruger den gennemsnitlige ko født i 2010.
Ud over ændringen i fænotypisk gennemsnit er den fænotypiske variation også formindsket, så du ser et mindre interval af værdier, især for fødselsindeks sCE. De fleste tyre har værdier mellem 1% og 4% for sCE.

Fig. 1 Grafen viser procent vanskelige kælvninger over 15 år.

Fig 2 . % vanskelige kælvninger for Holstein kvier (1. kælvning).
Old/New =Gammel /Ny fænotypisk base |Trait = Egenskab | Minimum = Minimum | Maximum = Maksimum | Mean = Gennemsnit