Pollede RUBELS RED kalve hos Dahlgaard

14-05-2020 – Kristen og Lars Dahlgaard, Snedsted i Thy var blandt de første til at bruge toptyren Hoogerhorst DG OH RUBELS RED, der gennem et år, har været nr 1 RHF tyr i USA og Canada. På fotoet ses de med to pollede RUBELS RED kviekalve.

Kristen Dahlgaard er pioner indenfor avl for polled Holstein, og efterhånden er det meste af besætningen polled heraf også mange homozygotiske dyr. Det betyder stor interesse for besætningens genetik fra udlandet, og senest har Kristen og Lars solgt embryoner til Schweiz på en polled rød kvie.

RUBELS RED producerer pt. begrænset mængde sæd, men om et års tid har ABS sæd til rådighed af højt genomisk testede sønner. Det går stærkt i moderne kvægavl!