Om baseændringen i USA april 2020

07-04-2020 – Dyrenes avlsværdital vil se markant anderledes ud med avlsværdivurderingen d. 7. april, da det er tid til baseændringen som i USA gennemføres rutinemæssigt hvert femte år.

De avlsmæssige baser, som (de fleste) egenskaber for malkekvæg udtrykkes i, er i USA blevet opdateret hvert femte år siden 1980. Malkekøer født i 2015 definerer den nye avlsmæssige base, og deres avlsværdital (PTA’er) er nu sat tilbage til nul som basislinjen.

Da der har været stor avlsmæssig fremgang for de fleste egenskaber i de sidste fem år, vil de fleste PTA’er blive sænket med det der svarer til den avlsmæssige fremgang. De vigtigste egenskaber (indekser for hele levetiden) viste avlsmæssig fremgang hos alle racer med størst fremgang for Holstein, Jersey og Ayrshire.

De forventede forskelle i Net Merit og andre indekser beregnet af CDCB er vist i nedenstående tabel for Holstein:

 • -492 pund mælk
 • -24 pund fedt
 • -18 pund protein
 • -1.86 levetid
 • +0.08 celletal
 • -0.24 døtrefrugtbarhed
 • -231 NM$
 • Total eksteriør -0.76
 • Malkeorganer -0.85
 • Lemmer -0.49

Nøglepunkter inkluderer:

 • Avlsmæssig fremgang blev opnået i alle tre udbytteegenskaber (mælk, fedt, protein) for alle racer. Fremgangen er især imponerende for Holstein og Jersey; basisændringen reducerer PTA-mælk for disse racer med henholdsvis ca. 492 og 524 pund.
 • PTA’er for fedt og protein justeres med ca. 18 til 25 pund.
 • PTA’er for produktiv levetid bliver reduceret med ca. 1,9 måneder for Holstein grundet den genetiske kapacitet til længere levetid.
 • PTA’er for ko-levedygtighed, der blev lanceret i august 2016 har haft fremgang for tre af de seks racer (+0,74 for Holstein).
 • Holstein havde fremgang for alle tre frugtbarhedsegenskaber.
 • Modstand mod sygdomme i Holstein blev forbedret i fem af de seks egenskaber.
 • For de øvrige malkeracer var der desværre ugunstige ændringer for frugtbarhedsegenskaberne i løbet af de fem år.

Virkningen af genomiske selektion

Den genomiske revolution indledt i 2008, øgede den avlsmæssige fremgang primært på grund af reduceret generationsinterval. En lille del af den øgede fremgang blev vist i den forrige basisændring i 2015 for køer født i 2010, men den aktuelle opdatering afspejler alle fordelene ved genomisk selektion fra 2010 til 2015. Især imponerende er den store fremgang i produktiv levetid for Holstein og Jersey.

Bundlinjen

Den fem årige baseændring er et godt tidspunkt til at revurdere og justere avlsstrategien i din besætning. For eksempel ved at genberegne dit Custom indeks og vælge toprangerede tyre efter det økonomiske indeks der passer bedst til dit avlsmål og kombinere tyrene optimalt på dine hundyr i GMS 2.0.

Din ABS rådgiver hjælper dig gerne i denne proces, ligesom vi kan svare dig uddybende på alle spørgsmål i relation til baseændingen og strategien i din besætning.