Nyt om døtreafprøvede ABS-tyre

16-08-2019  – Med 3 tyre i top 10 TPI var avlsværdiberegningen i august en rigtig god dag for ABS. Nr. 5 TPI og nr. 1 Net Merit (NM) er ABS ROWDY. De kendte tyre Cookiecutter HARPER, De-Su ENZO og Wa-Del ABS BOURBON fik mange flere malkende døtre, mens De-Su ALLSTAR, DG CHARLEY, De-Su FLIPSIDE og Claynook FRANSISCO fik deres første indeks baseret på døtre – og alle fire tyre lever op til deres genomiske tal! Der er en beregningsmæssig ændring i USA i døtrefrugtbarhed (DPR) og tyrene falder i gennemsnit 0,8 enheder. Det betyder et gennemsnitligt fald for alle Holstein-tyre på -45 gTPI og -15 gNM.

De-Su ALLSTAR (Balisto x Numero Uno x Massey) går tilbage til Coyne-Farms Ramos Jelly VG-85. ALLSTAR har flotte +2519 i TPI baseret på 349 malkende døtre i 140 besætninger. ALLSTAR avler stor fremgang for ydelse og procenter og høj levetid. Døtrene er store med styrke og bredt kryds. Lemmer er parallelle bagfra med en stejl klovhældning. Malkeorganerne har super for- og bagyvertilhæftning. ALLSTAR har også de første malkende døtre i Danmark med +34 NTM og 120 i levetid.

Wa-Del ABS BOURBON (Montross x Massey x Super) har TPI +2493 og NM +652 med 411 malkende døtre i 131 besætninger. BOURBON avler meget høj ydelse (+2.116 pund mælk) med gennemsnitlige procenter. God døtrefrugtbarhed (+1.5) samt høj levetid (+3.8). Stærke køer med en lidt opsvajet krydsretning. Lemmerne er lidt rette men parallelt stillede med stejl klovhældning. Super malkeorganer, stærk foryvertilhæftning (+1.48) med højt (+2.40) og bredt (+2.21) bagyver. Indeks for total eksteriør PTAT er +1.39.

DG CHARLEY (Supershot x Mogul x Observer)udaf den verdenskendte Larcrest Cosmopolitan familiekommer stærkt igen som døtreafprøvet tyr med TPI +2515 TPI og NM +723. Høj mælkeydelse (+1.512 pund mælk) med positive procenter, meget høj levetid, super døtrefrugtbarhed og super positiv yversundhed (+2.65). CHARLEY avler moderat størrelse køer med prima lemmer. Malkeorganerne er meget veltilhæftede i for- og bagyvertilhæftning med central og robotvenlig patteplacering. De første CHARLEY døtre har kælvet i Danmark. På billede er det en datter efter CHARLEY.

De-Su ENZO (Josuper x Krunch (Freddie x Goldwyn) x Dorcy) stammer fra en ny spændende ko-familie og fik sit første indeks baseret på 87 malkende døtre. Og hvilket indeks! TPI +2677 og NM +823. ENZO avler høj ydelse (+2.231 pund mælk) med lidt lave procenter. Lavt celletal (+2.65), super døtrefrugtbarhed (+1.6) og høj levetid (+7.4) er rigtig gode egenskaber i kommercielle malkekvægbesætninger med fokus på bundlinje. ENZO avler middelstore, stærke køer med bredt kryds. Parallelle lemmer bagfra med stejl klovhældning. ENZO avler super malkeorganer – meget veltilhæftede i for- (+2.38) og bagyver (+3.03) med central patteplacering.

De- Su FLIPSIDE (Josuper x Mogul x Super) – de første 60 malkende døtre bekræfter at FLIPSIDE avler meget mælk med gennemsnitlige procenter. Høj levetid og prima yversundhed er FLIPSIDE´s kendetegn. FLIPSIDE døtrene er store, dybe og åbne med bredt kryds. Stærke lemmer med meget stejl klovhældning. Super malkeorganer som er stærkt vedhæftet i for- (+2.81) og bagyver (+4.43). Højt bagyver (+2.24) med central patteplacering.

Cookiecutter HARPER (Balisto x Epic x Man-O-Man) holder sine indekser flot og har nu TPI +2640 med hele 804 malkende døtre i USA. HARPER avler høj ydelse med meget høje procenter (+0.15%P og +0.21%F). Derudover har HARPER-døtrene super brugsegenskaber; +2.74 i yversundhed, +0.4 i døtrefrugtbarhed, +5.1 i  levetid og kun 5.7% vanskelige kælvninger gør HARPER oplagt som kvietyr. Moderat størrelse og funktionelle køer med åben rib, super lemmer og malkeorganer er HARPER´s kendetegn. HARPER har NTM +28 og 132 i Y-indeks baseret de første 48 malkende nordiske døtre.

De-Su TACTIC er en Commander søn på en Numero Uno datter ud af den samme ko-familie som Ladys-Manor Sht SHOUT. TACTIC har 104 højtydende døtre med høje procenter i mælken. Meget høj levetid (+5.6), super døtrefrugtbarhed og lette kælvninger gør TACTIC til et rigtig godt valg til kvier. TACTIC døtrene er middelstore med åben rib og lemmerne er lidt rette med stejl klovhældning. TACTIC avler super malkeorganer som er prima vedhæftet i for- (+2.62) og bagyver (+2.90) med central patteplacering.