Nyt om døtreafprøvede ABS-tyre

04-12-2019  – De kendte tyre De-Su ALLSTAR, DG CHARLEY,  Cookiecutter HARPER og Wa-Del ABS BOURBON fik mange flere malkende døtre, mens De-Su FLIPSIDE, Claynook FRANSISCO, De-Su KEENAN, Seagull-Bay KIMBALL*RC og De-Su SPECTRE fik deres første indeks baseret på døtre – og alle fire tyre lever op til deres genomiske tal!

De-Su ALLSTAR (Balisto x Numero Uno x Massey) går tilbage til Coyne-Farms Ramos Jelly VG-85. ALLSTAR har flotte +2501 i TPI baseret på 582 malkende døtre i 190 besætninger. ALLSTAR avler stor fremgang for ydelse og procenter og høj levetid. Døtrene er store med styrke og bredt kryds. Lemmer er parallelle bagfra med stejl klovhældning. Malkeorganerne har super for- og bagyvertilhæftning. ALLSTAR har også de første malkende døtre i Danmark med +32 NTM og 120 i levetid, og dermed den femte højest afprøvede tyr i Danmark.

Wa-Del ABS BOURBON (Montross x Massey x Super) har TPI +2449 og NM +627 med 1255 malkende døtre i 386 besætninger. BOURBON avler meget høj ydelse (+2.112 pund mælk) med gennemsnitlige procenter. God døtrefrugtbarhed (+1.3) samt høj levetid (+4.0). Stærke køer med lidt opsvajet kryds. Lemmerne er lidt rette men parallelt stillede med stejl klovhældning. Super malkeorganer, stærk foryvertilhæftning (+1.61) med højt (+1.96) og bredt (+1.80) bagyver. Indeks for total eksteriør PTAT er +1.35.

DG CHARLEY (Supershot x Mogul x Observer) ud af den verdenskendte Larcrest Cosmopolitan familie kommer stærkt igen som døtreafprøvet tyr med TPI +2482 TPI og NM +713. Høj ydelse (+1.477 pund mælk) med positive procenter, meget høj levetid, super døtrefrugtbarhed og yversundhed (+2.68). CHARLEY avler moderat størrelse køer med prima lemmer. Malkeorganerne er meget veltilhæftede i for- og bagyvertilhæftning med central og robotvenlig patteplacering. De første CHARLEY døtre har kælvet i Danmark.

De- Su FLIPSIDE (Josuper x Mogul x Super) – stiger 55 TPI point til +2536 TPI, og bekræfter at FLIPSIDE avler meget mælk med gennemsnitlige procenter. Høj levetid og prima yversundhed er FLIPSIDE´s kendetegn. FLIPSIDE døtrene er store, dybe og åbne med bredt kryds. Stærke lemmer med meget stejl klovhældning. Super malkeorganer som er stærkt vedhæftet i for- (+2.85) og bagyver (+4.86). Højt og bred bagyver (+4.47) med central patteplacering (robotvenlig).

Cookiecutter HARPER (Balisto x Epic x Man-O-Man) holder sine indekser flot og har nu TPI +2588 med hele 1230 malkende døtre i USA. HARPER avler høj ydelse med meget høje procenter (+0.15%P og +0.21%F). Derudover har HARPER-døtrene super brugsegenskaber; +2.76 i yversundhed, +0 i døtrefrugtbarhed, +4.5 i  levetid og kun 5.7% vanskelige kælvninger gør HARPER oplagt som kvietyr. Moderat størrelse og funktionelle køer med åben rib, super lemmer og malkeorganer er HARPER´s kendetegn. HARPER har NTM +28 og 132 i Y-indeks baseret de første 48 malkende nordiske døtre, og er dermed nr 8 hos de afprøvede tyre.

Seagull-Bay KIMBALL*RC (Silver x Numero Uno x Lawn Boy P-Red) stiger i totalindeks til +2547 TPI og +677 NM. KIMBALL*RC avler høje procenter med super brugsegenskaber; +2.87 i yversundhed, +2.3 i døtrefrugtbarhed, +6.2 i levetid og kun 7.4 vanskelige kælvninger. KIMBALL*RC avler lidt støre køer med super lemmer og er en af de højest afprøvede tyre for malkeorganer (+3.46) i USA.

De-Su TACTIC er en Commander søn på en Numero Uno datter ud af den samme ko-familie som Ladys-Manor Sht SHOUT. TACTIC har 109 højtydende døtre med høje procenter i mælken. Meget høj levetid (+5.2), super døtrefrugtbarhed og lette kælvninger gør TACTIC til et rigtig godt valg til kvier. TACTIC døtrene er middelstore med åben rib og lemmerne er lidt rette med stejl klovhældning. TACTIC avler super malkeorganer som er prima vedhæftet i for- (+2.63) og bagyver (+2.89) med central patteplacering.