Ny stald i Nordthy

Vores kunde Jan Bak Jensen, Østerild har sidste år indviet en ny velfærdsstald til 450 malkende køer. Stalden har sand i båsene, fast gulv med linespil og opfylder de nyeste krav til kovelfærd og ammoniakudlening. Der er etableret nyt sandvaskeanlæg, hvor 99% af sandet genbruges og gyllen separeres i to beholdere med højt og lavt tørstof. Den gamle kostald indrettes til goldkøer, nykælvere og kvier. Imellem den gamle og nye stald ligger den eksistrende malkestald med karussel.

Besætningen består af 530 årskøer og anvender GMS avlsprogrammet fra ABS i kombination med 5-6 ugers kåringsinterval af 1., 2. og 3. kalvs køer ved afkomsinspektørerne. Vi ønsker familien Bak Jensen stort tillykke med den nye stald.