Ny genomisk testede tyre August 2018

10-08-2018 – En af det første Bourbon sønner som kommer tilgængligt er De-Su BOLIVIA. BOLIVIA avler en høj ydelse (+1.913 lbs.) med positiv procenter. Super god yversundhed (+2.50), ekstremt god døtrefrugtbarhed (+2.0) samt ekstrem høj levetid (+5.7). Han avler krop stærke køer med en lidt ret krydsretning. Lemmer er lidt ret, parallel stillet (+1.42) med en stejl klovhældning. Super malkeorganer (+2.36), stærk foryvertilhæftning (+2.66), med høj (+3.12) og bred (+2.87) bagyver. BOLIVIA, Bourbon x Supershot x AltaOak x Trigger, har en gTPI af +2754, +823 gNM og en total eksteriør af gPTAT af +2.13. BOLIVIA er også tilgængeligt som Sexcel (kønssorteret sæd). På billede er det oldemoren til BOLIVIA.

De-Su BRADSHAW er en Bourbon x Supersire x Shamrock. BRADSHAW avler meget mælk, +2.509 med mange lbs. protein og fedt (+159 lbs). Super døtrefrugtbarhed (+2.9), god malketid, god yversundhed og høj levetid (+6.1) giver BRADSHAW meget fine brugsegenskaber. BRADSHAW avler krop stærke, åben køer med en bred kryds. Malkeorganer er godt vedhæftet i både foryvertilhæftning (+1.90) og bagyvertilhæftning er højt (+2.73)  med en god central patteplacering. BRADSHAW har en gTPI af +2754 og +885 gNM, kun 6.5% vanskelige kælvninger, og er dermed en meget god valg til kvierne.

K&L DH CLINTON, Superhero (Supershot) x Silver x AltaOak (Niagra), er fra en ny spændende ko-familie. CLINTON avler stor, åben køer med en bred kryds. Lemmer er lidt kroget med en parallel stilling og stejl klovhældning (+1.58). Malkeorganer er højt vedhæftet (+2.25) med en central patteplacering. Bagyvertilhæftning (+3.14) og foryvertilhæftning er stærkt (+2.68) vedhæftet. Høj levetid (+5.9), god døtrefrugtbarhed (+2.2) og yversundhed, samt god malketid (110) giver CLINTON meget god brugsegenskaber. Forvent en høj ydelse med positiv procenter, +0.07% protein og +0.16% fedt i mælken. CLINTON har en gTPI på +2769 og en gNM af +871.

ABS CORONET er en Kerrigan (Kingboy x Uno) x Tribune (Epic x Super) x Shamrock, en ny spændende ko-familie. Forvent en god ydelse (+1.335 lbs. M) med gennemsnit procenter. Lav celletal (+2.77), god døtrefrugtbarhed (+1.9) og høj levetid (+5.8) giver CORONET god brugsegenskaber. CORONET avler stor, stærk køer med en bred kryds. Lidt kroget lemmer som er meget parallel stillet og med en stejl klovhældning (+2.02). Forvent meget god malkeorganer som er meget godt vedhæftet i for- (+3.48) og bagyver (+3.78) med en høj vedhæftet yver (+3.10). CORONET har +2615 gTPI og en gNM på +693..

De-Su ENZO er en Josuper x Krunch (Freddie x Goldwyn) x Dorcy, en ny spændende ko-familie. Forvent en høj ydelse (+2.523 lbs. M) med lidt laver procenter. Lav celletal (+2.71), super døtrefrugtbarhed (+1.8) og høj levetid (+6.3) giver ENZO god brugsegenskaber. ENZO avler moderate stor, stærk køer med en bred kryds. Lidt ret lemmer som er parallel stillet og med en stejl klovhældning (+1.36). Forvent meget god malkeorganer som er meget godt vedhæftet i for- (+2.37) og bagyver (+3.23) med en central patteplacering. ENZO har +2696 gTPI og en gNM på +803, og er tilgængligt som Sexcel.

Welcome KINGSTON er en Modesty (Pety) x Bombero (Uno) x McCutchen. KINGSTON avler god mælk, +1.023 lbs M, med meget positiv procenter. Fantastisk døtrefrugtbarhed (+4.8), lav celletal (+2.77) og meget høj levetid (+7.6) giver KINGSTON meget god brugsegenskaber. KINGSTON døtre er moderate i kroppen, med god lemmer som har en parallelle stilling. Malkeorganer er i top på KINGSTON døtre. Stærk vedhæftet for- (+2.83) og bagyver (+3.40), samt med en stærk yverbånd og høj vedhæftning (+2.25). JOPLIN har en gNM på +848 og en gTPI på +2725, og er en meget god kvietyr.

DeNovo KOKOMO er en Blowtorch (Silver) x Delta (Mogul) x Supersire og går tilbage til den kendte Clear-Echo farm i New York, USA. KOKOMO avler meget mælk (+2.001 lbs.) med høj procenter og en høj levetid (+6.2). Forvent stor, åben køer med en bred kryds. Lidt ret men meget parallel (+2.44) lemmer og en stejl klovhældning. Meget god malkeorganer som er stærkt vedhæftet i foryver (+2.55), og er høj (+3.47) og bred (+3.19) i bagyver, højt vedhæftet (+1.83) med en god patteplacering. KOKOMO har en gTPI af +2807 og en gNM af +877, meget god døtrefrugtbarhed (+2.9) og yversundhed, samt kan KOKOMO bruges på kvier.

ABS ZEBEDEE er en Spectre x Delta x Supersire. ZEBEDEE har en gTPI af +2831 og en gNM af +963. ZEBEDEE avler meget mælk med meget positiv procenter, som giver mange lbs. protein og fedt (+179 lbs.) Høj døtrefrugtbarhed (+1.9), A2A2, høj levetid (+5.2) og en positiv malketid (+105). ZEBEDEE avler stor køer med meget styrke og en hældende kryds. Han har meget lidt ret lemmer, med en stejl klovhældning (+1.50). Stærk vedhæftet i for- (+2.38), bagyvertilhæftning (+3.02) med en meget central patteplacering. ZEBEDEE er meget velegnet som kvietyr med kun 6.6% vanskelig kælvninger.