Indeks for ”Sparet foder” på vej i USA

04-01-2021 – I USA pågår der omfattede forsknings- og udviklingsarbejde med et nyt indeks ”FS Feed Saved” eller ”Sparet foder”på dansk. Det nye indeks udvikles af den uafhængige organisation CDCB (Council on Dairy Cattle Breeding) i samarbejde med universiteter i midt og øst USA, hvor der gennem flere år er opsamlet data om foderforbrug, vægt og produktion blandt 6.200 Holstein køer.

Foder er den største enkeltudgift ved mælkeproduktion, og derfor vil avl for bedre fodereffektivitet gavne bundlinjen. Ud over foderomkostninger er en mere fodereffektiv besætning mere bæredygtig med mindre gødning og drivhusgaspåvirkninger på miljøet.

I USA har man valgt at vente med at offentliggøre det nye indeks ”FS Feed Saved” indtil april 2021, hvor der er opsamlet yderligere data, og indekset derfor har højere sikkerhed og er mere robust. ”FS Feed Saved” vil blive indregnet i det totaløkonomiske indeks Net Merit $

Indeks ”FS Feed saved” i USA bliver sammensat af to korrelerede egenskaber – kropsvægt (BWI) og foderoptagelse (RFI Residual Feed Intake – nyt).

Indeks ”FS Saved Feed” bliver udtrykt i sparet pund tørstof foder pr laktation. Større, positive værdier er gunstigere dvs. jo højere avlsværdi jo mere foder sparer du.

I første omgang beregnes genetisk og genomisk indeks ”FS Feed Saved” for Holstein tyre og køer, mens de øvrige malkeracer følger senere.

Hvordan læser du indeks ”FS Feed Saved”?

Tyr A +300 FS

Tyr B -200 FS

Ved den samme produktion og kropsstørrelse æder tyr A’s døtre 500 mindre pund tørstof foder pr. laktation end tyr B´s døtre.

Hvad er intervaller og sikkerhed for indeks ”FS Feed Saved”?

Gennemsnit for indeks ”FS Feed Saved” er -116 med minimum -822 og maksimum +633. Sikkerheden er 37%

For en mere dybtgående forklaring af indeks for ”FS Feed Saved” se dette infoark fra CDCB:

https://www.uscdcb.com/wp-content/uploads/2020/11/CDCB-Reference-Sheet-Feed-Saved-12_2020.pdf

Kilde CDCB, USA