Holstein Nyheder April 2020

12-04-2020 – Hvad er dit avlsmål? Hvordan er din stald indrettet? Malker du med robot? Er du økolog? Praktiserer du renavl eller krydsning? Vi ser frem til sammen med dig at klarlægge, hvilken strategi og tyre der passer bedst til dine behov.

Vi tilbyder også en genetisk profil, så du får indsigt i besætningens svagere punkter. Med bagrund heri og din strategi kan vi beregne et Custom Indeks og med verdens mest anvendte avlsplanprogram GMS 2.0 give dine hundyr optimale parringer. Spørg om mulighederne – vi er glade for at forbedre din BUNDLINJE med bedre ydelse, sundhed, frugtbarhed, eksteriør og holdbarhed!

Baseændring

Dyrenes avlsværdital i USA ser markant anderledes ud med avlsværdivurderingen d. 7. april, da det er tid til baseændringen som i USA gennemføres rutinemæssigt hvert femte år.

Malkekøer født i 2015 definerer den nye avlsmæssige base, og deres avlsværdital (PTA’er) er nu sat tilbage til nul som basislinjen mod tidligere køer født i 2010.

Da der har været stor avlsmæssig fremgang for de fleste egenskaber i de seneste fem år, er avlsværditallene sænket tilsvarende. Husk at genetikken er helt den samme som før baseændringen – og jo mere negativ reduktion af indeks jo større avlsfremgang for egenskaben!

De forventede forskelle i Net Merit og andre indekser beregnet af CDCB er vist i nedenstående tabel for Holstein:

 • -231 NM$
 • -492 pund mælk
 • -24 pund fedt
 • -18 pund protein
 • -1.86 levetid
 • +0.08 celletal
 • -0.24 døtrefrugtbarhed
 • -0,76 total eksteriør
 • -0,85 malkeorganer
 • -0,49 lemmer & klove

Nøglepunkter inkluderer:

 • Stor avlsmæssig fremgang i alle udbytteegenskaber (mælk, fedt, protein) for alle racer. Fremgangen er især imponerende for Holstein og Jersey, hvor basisændringen reducerer PTA med henholdsvis 492 og 524 pund mælk samt fedt og protein fra 18 til 25 pund.
 • PTA’er for produktiv levetid sænkes ca. 1,9 måneder for Holstein takket være længere levetid.
 • PTA’er for ko-levedygtighed, der blev lanceret i august 2016 har haft fremgang for tre af de seks racer (+0,74 for Holstein).
 • Holstein havde fremgang for alle tre frugtbarhedsegenskaber.
 • Modstand mod sygdomme i Holstein blev forbedret i fem af de seks egenskaber.
 • For de øvrige malkeracer var der en lille ugunstig ændring for frugtbarhedsegenskaberne i løbet af de fem år.

Genomisk selektion booster fremgang

Den genomiske revolution indledt i 2008 øgede den avlsmæssige fremgang primært grundet kortere generationsinterval. En mindre del af den øgede fremgang blev vist ved den forrige baseændring i 2015, men den aktuelle opdatering afspejler alle fordelene ved genomisk selektion fra 2010 til 2015. Især imponerer den store fremgang i produktiv levetid for Jersey og Holstein.

Tid til at justere strategien?

Den fem årige baseændring er et godt tidspunkt til at revurdere og justere avlsstrategien i din besætning. For eksempel ved at genberegne dit Custom Indeks og vælge toprangerede tyre efter det økonomiske indeks der passer bedst til dit avlsmål og herefter kombinere tyrene optimalt på dine hundyr i GMS 2.0.

Globale ABS højdepunkter

Et fantastisk resultat. Det er sådan, vi bedst kan beskrive april-indekserne for ABS-tyre. Her kort om Holstein tyre:

24 døtreafprøvede tyre i top 100 baseret på TPI | Nr. 1, 2, 6, 10, 12, 14 og 15 Net Merit $ | Allstar nr. 3 afprøvet tyr i Danmark med +31 NTM | Harper nr.11 afprøvet tyr i Danmark med +26 NTM | Nr. 5, 9, 14, 16, 18 og 23 genomiske tyre for gTPI | 45 tyre i Top 100 for gNM | Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7 og 8 gTPI tyr for gTPI i alle aldersgrupper |  Nr. 3, 4, 5 og 6 hundyr for gTPI og gNM $ i USA | Nr. 1 og 3 polled genomiske tyr baseret på gTPI | Nr. 10 og 12 afprøvede tyre i Holland | Nr. 1 og 2 hundyr baseret på gTPI og gNM $ i Europa | Nr. 11, 12 og 13 døtreafprøvede tyre i Tyskland | Nr. 5 og 14 genomiske tyre i Italien | Nr. 2, 3, 5, 6, 8, 9 og 10 genomiske tyre i England | Nr. 2, 3, 4, 6, 8 og 9 døtreafprøvede tyre i England | Nr. 2, 5, 11, 17 og 18 døtreafprøvede tyre i Canada.

Vi arbejder i øjeblikket hårdt på det nye danske tyrekatalog, som snart er tilgængeligt på hjemmesiden og hos vores avlsrådgivere.

Vi giver dig her en forsmag på nogle nye ABS-tyre. Husk – alle tyre kommer fra dybe og velprøvede kofamilier.

BARRETT: Ydelse- og sundhedsspecialist, kvietyr, A2/A2 og super eksteriør.

BURNETT: Indholdsstofspecialist, meget højt CM$ og gTPI og fremragende eksteriør.

MACHETE: Høj procenter, super sundhedsegenskaber, lang levetid og glimrende eksteriør med moderat størrelse.

ORACLE: Meget højt NM$ & gTPI, prima sundhedsegenskaber, moderat størrelse og fremragende eksteriør. Nr 35 gTPI.

PORT: Meget  høj produktion og super sundhedsegenskaber, moderate størrelse med meget styrke.

PRINCE: En rigtig allrounder; mælk og procenter, meget højt CM$ og gTPI, holdbarhed, funktionelt eksteriør. Nr 28 gTPI tyr og nr 20 NM$.

VITALITY: Meget høj produktion, super sundhedsegenskaber, lang levetid, lette kælvninger og glimrende eksteriør med moderat størrelse.

PACINI-RED: A2/A2, produktion, sundhedsegenskaber og kvietyr, lang levetid og prima eksteriør.

RAINSTORM-RED: Høj produktion, super sundhedsegenskaber, lang levetid og glimrende eksteriør. Nr 17 gTPI og nr 1 gPLI Rød Holstein tyr og kommer fra Stakkehavegård i Vojens!

Efterspørgslen efter døtreafprøvede ABS tyre vokser nu over hele verden, hvilket er bemærkelsesværdigt efter 10 år, hvor alle har talt om genomiske tyre. Vi oplever samme tendens i Danmark, og har otte afprøvede tyre i Dansk ABS-kataloget. Fra dette sortiment kan vi fremhæve: Den høje sikkerhedstyr ALLSTAR har enorm fedt- og proteinydelse, funktionelt eksteriør, gode brugsegenskaber og ideel robottyr. HARPER er toptyr for procenter samt lemmer & klove. Allstar og Harper har henholdsvis NTM +31 og NTM +26, 126 og 131 i Y-indeks baseret på malkende nordiske døtre.

For mere information om døtreafprøvede tyre klik her!

Vi glemmer selvfølgelig ikke de eksteriørinteresserede med markedets stærkeste udvalg af eksteriørtyre, der tillige har positive indeks for ydelse og sundhed. Interesseret? Klik her!

Hvis du har spørgsmål om disse eller andre ABS-tyre venligst kontakt os. Vi er glade for at hjælpe dig med vanlig høj service – også i disse Corona tider. Vi har sæd på lager med normale leverancer fra ABS. Vi tager selvfølgelig alle forholdsregler ved levering af sæd og er aldrig end længere væk end telefonen.