Holstein indeks nyheder December 2018

05-12-2018 – Nr 3 TPI og nr 1 Net Merit (NM) hedder Uecker Supersire JOSUPER. De-Su BALISTO sønner, Cookiecutter HARPER & Larcrest COLLUDE kommer højt igennem på TPI. View-Home MONTEREY er stadig den højest eksteriør tyr i Top 200 med en total eksteriør af +3.29 PTAT. Sandy-Valley DREAMWEAVER stiger til +7.0 i levetid.

Uecker Supersire JOSUPER er Nr 3 TPI og nr 1 Net Merit (NM). Uecker Supersire JOSUPER holder sin indekser meget flot med en TPI på +2790 og en NM af +982. JOSUPER fik 1853 malkende døtre mere i sin indeks. JOSUPER er klart den allerhøjest tyr for ydelse med +3.246 lbs. mælk, +91 lbs. protein og +105 lbs. fedt, dette er baseret på 7293 malkende døtre. JOSUPER kan bruges til kvier med kun 7.3 % vanskelige kælvninger.

Cookiecutter HARPER kommer igennem som nr 16 på TPI listen. HARPER er en Balisto x Epic x Man O Man med 130 malkende døtre. HARPER avler godt med mælk med meget høj procenter (+0.14%P og +0.21%F). Derudover har HARPER super brugsegenskaber, +2.68 i yversundhed, +1.6 i døtrefrugtbarhed, +5.0 i  levetid og kun 5.8% vanskelige kælvninger, som gøre at HARPER er meget god til at bruge på kvier. Moderate krop med åben rib, super lemmer og malkeorganer er HARPER´s kendetegn. HARPER har +29 NTM og +138 i Y-indeks på det første malkende Danske døtre.

Larcrest COLLUDE er også en Balisto søn som kommer højt igennem i USA med en TPI af +2639 baseret på 674 malkende døtre. COLLUDE er en Balisto x Robust x Mac x Outside Champagne. Lette kælvninger, super yversundhed (+2.58), +2.9 i døtrefrugtbarhed og høj levetid (+6.6), samt avler COLLUDE godt med mælk og høj procenter, som giver ham en Net Merit på +777. COLLUDE døtre er moderate i størelse med en åben rib. Lemmer er kroget med en stejl klovhældning. Malkeorganer er godt vedhæftet i for- og bagyvertilhæftning. Det første døtre har fået kalv i Danmark og tegner godt.

Seagull-Bay SILVER holder sin tal meget godt og har nu en TPI på +2574, NM af +726, med nu 9667 malkende døtre i 2672 besætninger. SILVER er en Mogul x Snowman x Planet Shauna. Forvent meget høj mælk ydelse med super procenter, som giver SILVER +49 lbs. protein og +93 lbs. fedt. Meget god brugsegenskaber med høj levetid. Døtre er stor og stærk med en bred og hældende kryds. Super lemmer (+1.80) og super malkeorganer (+2.85).

De-Su BALISTO fik 2439 malkende døtre mere og har nu +2538 TPI. BALISTO avler god mælk med super høj procenter (+0.15% F og +0.14% P). Han avler stor, stærk køer med meget bredte i kroppen. BALISTO er meget god til at brug på kvier. BALISTO er nr 1 afprøvet tyr i Danmark med +34 NTM og en Y-indeks på +134. På billede er det BALISTO datter Beyoncé af Ivan Thomsen.

View-Home MONTEREY, McCutchen x Robust x Zenith, og er den højest tyr i Top 200 TPI for total eksteriør. Høj procenter, super brugsegenskaber og fantastisk eksteriør sørger for en TPI af +2524. Høj levetid (+3.8) og lette kælvninger (6.5%) giver MONTEREY meget god brugsegenskaber. Forvent stor, åben køer med en meget bred krydsbredte. God lemmer (+1.76) med en stejl klovhældning (+1.67). Foryvertilhæftning af +3.47, højt bagyvertilhæftning (+3.69) og bred bagyvertilhæftning (+3.39), yverbånd (+2.91) og en yverdybde af +3.79. MONTEREY har nu 6913 malkende døtre i 1792 besætninger.

Bryceholme BRODIE fik en del mere døtre mere i sin indeks, nu har BRODIE 1083 i 370 besætninger, og har dermed +2512 TPI. BRODIE avler meget høj ydelse (+2.740 lbs. M) med lidt laver procenter. Forvent moderate størrelse med en åben rib og en bred kryds, lidt kroget lemmer med en god bevægelseevne. Malkeorganer er højt og bred vedhæftet med en lidt vidtstillede patteplacering. BRODIE er meget god til brug til kvier med kun 5.9 % vanskelige kælvninger, positivt døtrefrugtbarhed og stiger til 5.6 i levetid. BRODIE er tilgængeligt i Sexcel (kønssorteret).

Sandy-Valley DREAMWEAVER stiger til +7.0 i levetid med 2348 malkende døtre i 625 besætninger. DREAMWEAVER avler fantastiske brugsegenskaber, +3.8 i døtrefrugtbarhed, +2.76 i yversundhed og +7.0 i levetid. DREAMWEAVER døtre er stor og stærk i kroppen, kroget lemmer, med super vedhæftede malkeorganer, som resulterer i +2.58 i malkeorganer.