Holstein indeks nyheder December 2017

06-12-2017 – ABS Global afprøver deres tyre i flere lande. Her er nyheder om de afprøvede tyre indekser rundt omkring i verden.

USA; – Det var den stor dag for Uecker Supersire JOSUPER, Seagull-Bay SILVER, View-Home MONTEREY og Larcrest COMMANDER, fordi det vil få flere malkende døtre i deres indeks. Uecker Supersire JOSUPER stiger til en gTPI på +2757, og er nr 5 på den officielle Top 100 list. Larcrest COMMANDER stiger næsten 100 point til +2627 gTPI, Seagull-Bay SILVER er nu nr 17 med en gTPI på +2608. De-Su TOPSY og Seagull-Bay MVP stiger henholdsvis til en gTPI på +2586 og +2506. View-Home MONTEREY har en gTPI på +2549 og er stadig den højest eksteriør tyr i Top 100 med +3.34 gPTAT.

Canada; Nr 1, 27, 38 og 47 hos det afprøvede tyre er Larcrest COMMANDER, De-Su TOPSY, De-Su BALISTO og De-Su HATTRICK. Larcrest COMMANDER har 308 malkende døtre og en gLPI af +3381 med 12 i conformation. De-Su TOPSY har med 181 malkende døtre en gLPI på +3091 og +1648 kg mælk med super god procenter.

Tyskland; Hos det afprøvede tyre er det De-Su BALISTO på en #1 plads med +160gRZG, Uecker Supersire JOSUPER (+154 gRZG) og De-Su TOPSY (+151 gRZG) som er # 5 og # 9 på gRZG listen. Coyne-Farms YENNY og Larcrest COMMANDER ligger lige under med +150 gRZG og +147 gRZG.

Danmark; De-Su BALISTO er igen nr 1 på gNTM med +32. Han har nu 1067 malkende døtre på 387 besætninger, og der kåret 555 døtre. Høj ydelse (+131) og holdbarhed (+118) er i top. Kropskapacitet er nu +124, lemmer +106 og malkeorganer +115.

Holland; Nr 2, 18, 20, 34 og 45 hos det afprøvede tyre er De-Su BALISTO, Lars-Acres Sht TRIGGER, End-Road BEACON, Larcrest COMMANDER og De-Su GILLESPY. Hvor De-Su TOPSY og Uecker Supersire JOSUPER står højt på Interbull listen.

England; 16 tyre i top 25 hos det afprøvede tyre. Bl. a. Relough DANUMERO, Laurehill CLASSIC, Prehen FRANKEL, Ballycairn O-Man PELLO, Denmire MECCANO, Relough DANUBE, Bilsrow ROULETTE og Ards REMIT. DANUBE, REMIT og ROULETTE er også brugt som gen-tyre i Danmark.

Uecker Supersire JOSUPER, Supersire x BEACON x Jango, fik 900 malkende døte mere i sin indeks. JOSUPER er klart en af det allerhøjest tyr for ydelse, +3.209 lbs. mælk, +90 lbs. protein og +103 lbs. fedt, dette er baseret på 1562 malkende døtre. JOSUPER kan bruges til kvier med kun 7.3 % vanskelige kælvninger. Forvent døtre med en moderate størrelse, meget styrke og lemmer som er lidt kroget. Malkeorganer er meget vedhæftet med en central patteplacering. JOSUPER har en imponerende gTPI på +2757 og en gNM på +941. JOSUPER er en af det højeste Y-Indeks tyr i Danmark med +133.

COMMANDER har nu 1171 malkende døtre giver ham høj mælk (+1.428 lbs.) med super procenter. Meget positiv for yversundhed og levetid. Sammen med super eksteriør (+2.64 gPTAT) stiger han næsten 100 point til en gTPI af +2627. Forvent stor og stærke døtre med en hældende krydsretning. Lemmer som er meget parallel stillet og en stejl klovhældning (+1.66). Super malkeorganer, stærk foryvertilhæftning (+3.45) med høj (+3.91) og bred (+3.60) bagyver. Larcrest COMMANDER er en Mogul x Observer x Ramos Crimson, og er # 1 brugstyre i Canada med en gLPI af +3381 med 12 i conformation.

Seagull-Bay SILVER holder sin tal meget flot med en gTPI på +2608, gNM (net merit) af +717 og en gCM (cheese merit) af +744, med 819 malkende døtre mere, i lat nu 1133 malkende døtre i 318 besætninger. SILVER er en Mogul x Snowman x Planet Shauna. Forvent meget høj mælk ydelse (+1.220) med super procenter, som giver SILVER +50 lbs. protein og +87 lbs. fedt. Meget god brugsegenskaber med høj levetid, +4.7. Døtre er stor og stærk med en bred kryds. Super lemmer (+2.25) og han stiger en del på malkeorganer (+2.85).

De-Su TOPSY er en hel-bror til De-Su BALISTO, og stiger med 917 døtre mere til en gTPI på +2586. Høj ydelse, +1.461 lbs. M med høj procenter giver TOPSY en meget flot NM af +761. TOPSY kan bruges til kvier og har en høj levetid (+5.8). Forvent stor, stærke køer med lidt kroget lemmer. God malkeorganer, især foryvertilhæftning (+2.50). Patteplacering er lidt vidtstillede, men pattelængde er længer. TOPSY er også nr 27 tyr i Canada med en gLPI på +3091.

View-Home MONTEREY, McCutchen x Robust x Zenith, og er den højest tyr i Top 100 gTPI for total eksteriør. Høj ydelse med god procenter, super brugsegenskaber og fantastisk eksteriør sørger for en gTPI af +2549. Super døtrefrugtbarhed (+1.6), høj levetid (+6.1) og lette kælvninger (6.4%) giver MONTEREY meget god brugsegenskaber. Forvent stor, åben køer med en meget bred krydsbredte. God lemmer (+1.68) med en stejl klovhældning (+1.82). Foryvertilhæftning af +3.49, højt bagyvertilhæftning (+3.74) og bred bagyvertilhæftning (+3.44), yverbånd (+2.96) og en yverdybde af +3.43. MONTEREY har nu 1348 malkende døtre i 450 besætninger. På billede er det en MONTEREY datter.

De-Su BALISTO fik 1888 malkende døtre mere og stiger dermed til +2524 gTPI. BALISTO avler god mælk med super høj procenter (+0.14% F og +0.14% P). Han avler stor, stærk køer med meget bredte i kroppen. BALISTO er meget god til at brug på kvier. BALISTO er nr 1 afprøvet tyr i Danmark med +32 gNTM og en Y-indeks på +131.

Seagull-Bay MVP fik 539 døtre mere i sin indeks og har nu 1305 malkende døtre i 374 besætninger, og det giver ham en flot stigning på 15 point til en gTPI på +2506. MVP avler god mælk med høj procenter, som giver ham en Cheese Merit på +700. MVP kan bruges til kvier, og har positiv døtrefrugtbarhed med høj levetid (+5.2). MVP avler moderate størrelse køer med meget styrke i kroppen med en hældende krydsretning. Lemmer er lidt ret med parallel stilling. Malkeorganer er god, især foryvertilhæftning, bagyver- og bagyverbredde.

Bryceholme BRODIE fik sin første afprøvede indeks med 53 døtre i 25 besætninger, og kommer igennem med +2472 gTPI og en gNM af +714. BRODIE avler meget høj ydelse (+2.307 lbs. M) med lidt laver procenter. Forvent moderate størrelse med en åben rib og en bred kryds, lidt kroget lemmer med en god bevægelseevne. Malkeorganer er højt og bred vedhæftet med en lidt vidtstillede patteplacering. BRODIE er meget god til brug til kvier med kun 5.9% vanskelige kælvninger, positivt døtrefrugtbarhed og højt levetid (+6.6).

Sandy-Valley DREAMWEAVER, Supersire x AltaMeteor x Sandy, har en gTPI på +2462 og en gNM på +622 baseret på det første 129 malkende døtre. DREAMWEAVER avler super eksteriør med +1.96 gPTAT. Både mormor og oldemor er kåret EX-94. Forvent høj ydelse (+1.230 lbs. M) med super brugsegenskaber, døtrefrugtbarhed er +3.5 og levetid er +8.0. Super mælkeorganer, stærk foryvertilhæftning (+2.69) med høj (+2.78) og bred (+2.56) bagyver med en høj tilhæftning, +3.33. DREAMWEAVER kan bruges til kvier.

MERRICK er en Mogul x Man O Man x SHOTTLE x Morty, og en de højest tyr for totalt eksteriør i USA. Det 403 malkende MERRICK døtre giver ham høj mælkemængde, +1.148 lbs. M., med en god fedt procent i mælken. Stor og åben køer med en meget bredt kryds. Meget parallelle lemmer (+2.20) med en stejl klovhældning (+2.65) og super bevægelseevne (+2.27). MERRICK døtre har super malkeorganer. Foryvertilhæftning er +3.35, bagyverhøjde +4.72, bagyverbredde er +4.34 og yverdybde +2.90 giver MERRICK en helhed malkeorganer karakter på +3.10.