Holstein indeks nyheder August 2017

09-08-2017 – ABS Global afprøver deres tyre i flere lande. Her er nyheder om de afprøvede tyre indekser rundt omkring i verden.

USA; – Det var den stor dag for Uecker Supersire JOSUPER, Seagull-Bay SILVER, View-Home MONTEREY og Larcrest COMMANDER, fordi det vil få flere malkende døtre i deres indeks. Uecker Supersire JOSUPER stiger 105 point til en gTPI på +2728, er er nr 3 på den officielle Top 100 list. Seagull-Bay SILVER er den ny nr 7 med en gTPI på +2637. De-Su TOPSY og View-Home MONTEREY stiger henholdsvis til en gTPI på +2579 og +2561, og er nr 11 & nr 17 på listen. Larcrest COMMANDER og Seagull-Bay MVP stiger med 15 og 65 point til +2530 og +2491 gTPI. De-Su BALISTO og Pen-Col MERRICK har fået flere malkende døtre i deres indeks, og har henholdsvis + 2498 og +2422 gTPI. Winning-Way MOONRAKER, EDG BLACKGOLD, Sandy-Valley DREAMWEAVER, De-Su NIRVANA, De-Su CAPTIVATE, Larcrest CABALLERO, Gold-N-Oaks FIREFIGHT og Welcome Mogul LENTAL fik deres første indeks med malkende døtre.

Canada; Nr 2, 7, 39, 42 og 50 hos det afprøvede tyre er Larcrest COMMANDER, De-Su TOPSY, De-Su GILLESPY, De-Su BALISTO og Coyne-Farms DORCY. Larcrest COMMANDER har 157 malkende døtre og en gLPI af +3248 med 9 i conformation. De-Su TOPSY har med 134 malkende døtre en gLPI på +3140 og +1561 kg mælk med super god procenter.

Tyskland; Hos det afprøvede tyre er det Uecker Supersire JOSUPER (+155 gRZG) og De-Su BALISTO (+153 gRZG) som er helt i top på gRZG listen. De-Su TOPSY og Seagull-Bay SILVER ligger lige under med +151 gRZG og +150 gRZG.

Danmark; De-Su BALISTO er igen nr 1 på gNTM med +31. Han har nu 756 malkende døtre på 307 besætninger, og der kåret 399 døtre. Høj ydelse (+133) og holdbarhed (+117) er i top. Kropskapacitet er nu +127, lemmer +106 og malkeorganer +113.

Holland; Nr 11, 28 og 30 hos det afprøvede tyre er De-Su BALISTO, Larcrest COMMANDER og End-Road BEACON.. Hvor De-Su TOPSY, Uecker Supersire JOSUPER & Seagull-Bay SILVER står højt på Interbull listen.

England; 14 tyre i top 25 hos det afprøvede tyre. Bl. a. Laurehill CLASSIC, Ballycairn O-Man PELLO, Bilsrow ROULETTE og Ards REMIT. REMIT og ROULETTE er også brugt som gen-tyre i Danmark.

Uecker Supersire JOSUPER har en meget spændende afstamning, Supersire x BEACON x Jango. JOSUPER er klart en af det allerhøjest tyr for ydelse, +3.129 lbs. mælk, +91 lbs. protein og +104 lbs. fedt, dette er baseret på 662 malkende døtre. JOSUPER kan bruges til kvier med kun 7.0 % vanskelige kælvninger. Forvent døtre med en moderate størrelse, lemmer er lidt kroget med en stejl klovhældning. Malkeorganer er meget vedhæftet med en central patteplacering. JOSUPER har en imponerende gTPI på +2728 og en gNM på +908. JOSUPER er en af det højeste Y-Indeks tyr i Danmark med +128.

Seagull-Bay SILVER holder sin tal meget flot med en gTPI på +2637, gNM (net merit) af +749 og en gCM (cheese merit) af +775, med 314 malkende døtre i 110 besætninger. SILVER er en Mogul x Snowman x Planet Shauna. Forvent meget høj mælk ydelse (+1.572) med super procenter, som giver SILVER +60 lbs. protein og +91 lbs. fedt. Meget god brugsegenskaber med høj levetid, +4.7. Døtre er stor og stærk med en bred kryds. Super lemmer (+2.21) og han stiger en del på malkeorganer (+2.60). På billede er en SILVER datter.

De-Su TOPSY er en hel-bror til De-Su BALISTO, og stiger med 900 døtre mere til en gTPI på +2579. Høj ydelse, +1.387 lbs. M med høj procenter giver TOPSY en meget flot NM af +728. TOPSY kan bruges til kvier og har en høj levetid (+5.0). Forvent stor, stærke køer med lidt kroget lemmer. God malkeorganer, især foryvertilhæftning (+2.57). Patteplacering er lidt vidtstillede, men pattelængde er længer. TOPSY er også nr 7 tyr i Canada med en gLPI på +3140.

View-Home MONTEREY, McCutchen x Robust x Zenith er # 19 gTPI tyr i USA. MONTEREY er en af to tyr i Top 100 gTPI med en total eksteriør af over +3.0. Høj ydelse med god procenter, super brugsegenskaber og fantastisk eksteriør sørger for en gTPI af +2561. Super døtrefrugtbarhed (+1.2), høj levetid (+6.1) og lette kælvninger (7%) giver MONTEREY meget god brugsegenskaber. Forvent stor, åben køer med en meget bred krydsbredte. God lemmer (+2.18) med en stejl klovhældning (+1.89). Foryvertilhæftning af +3.33, højt bagyvertilhæftning (+3.81) og bred bagyvertilhæftning (+3.51), yverbånd (+2.91) og en yverdybde af +3.26. MONTEREY har 623 malkende døtre i 235 besætninger.

COMMANDER har nu 472 malkende døtre giver ham høj mælk (+1.204 lbs.) med super procenter. Meget positiv for yversundhed og levetid. Sammen med super eksteriør (+2.46 gPTAT) kommer han på en gTPI af +2530. Forvent stor og stærke døtre med en hældende krydsretning. Lemmer som er meget parallel stillet og en stejl klovhældning (+1.34). Super malkeorganer, stærk foryvertilhæftning (+3.14) med høj (+3.66) og bred (+3.37) bagyver. Larcrest COMMANDER er en Mogul x Observer x Ramos Crimson.

De-Su BALISTO fik 1701 malkende døtre mere og har nu +2498 gTPI. BALISTO avler god mælk med super høj procenter (+0.13% F og +0.15% P). Han avler stor, stærk køer med meget bredte i kroppen. BALISTO er meget god til at brug på kvier. BALISTO er nr 1 afprøvet tyr i Danmark med +31 gNTM og en Y-indeks på +133.

Seagull-Bay MVP fik 446 døtre mere i sin indeks og har nu 766 malkende døtre i 255 besætninger, og det giver ham en flot stigning på 65 point til en gTPI på +2491. MVP avler god mælk med høj procenter, som giver ham en Cheese Merit på +664. MVP kan bruges til kvier, og har positiv døtrefrugtbarhed med høj levetid (+4.6). MVP avler moderate størrelse køer med meget styrke i kroppen med en hældende krydsretning. Lemmer er lidt ret med parallel stilling. Malkeorganer er god, især foryvertilhæftning, bagyver- og bagyverbredde.

MERRICK er en Mogul x Man O Man x SHOTTLE x Morty, og en de højest tyr for totalt eksteriør i USA. Det 217 malkende MERRICK døtre giver ham høj mælkemængde, +1.289 lbs. M., med god procenter i mælken. Stor og åben køer med en meget bredt kryds. Meget parallelle lemmer (+2.15) med en stejl klovhældning (+2.69) og super bevægelseevne (+2.25). MERRICK døtre har super malkeorganer. Foryvertilhæftning er +3.37, bagyverhøjde +4.72, bagyverbredde er +4.34, yverbånd +1.42 og yverdybde +3.04 giver MERRICK en helhed malkeorganer karakter på +3.15, og er hermed den højeste tyr for malkeorganer i Top 200 TPI.