Fantastisk dag for døtreafprøvede ABS-tyre

De nye avlsværdital december 2022 beviser, at genomiske tyre fra ABS lever op til forventningerne, når de får malkende døtre. Det siger alt om kvaliteten af genetik fra ABS!

  • 46 døtreafprøvede tyre i top-200 TPI i USA
  • 29 i top 100 Net Merit $ for afprøvede tyre i USA
  • Nr. 1 Rødbroget døtreafprøvede tyr i USA
  • Nr. 1 RC døtreafprøvede tyr i USA
  • Nr. 1 døtreafprøvede Rødbroget tyr i Tyskland
  • 12 afprøvede tyre i top-50 i England
  • Nr. 3, 12 og 29 døtreafprøvede tyre i Italien
  • Nr. 15, 19, 38, 42 og 45 døtreafprøvede tyre i Canada
  • Nr. 11, 31 og 34 afprøvede tyre i Holland

De kendte tyre ABS ABS CORONET, Sandy-Valley CREAMER, DeNovo ENTITY, DeNovo KOKOMO, Hoogerhorst DG OH RUBELS-RED, Schreur SHIMMER*RC og Parkhurst SAMARITAN fik mange flere malkende døtre og Dotti Medley ORTHILD fik deres første indeks baseret på døtre – og alle 8 tyre lever op til deres genomiske tal.

Sandy-Valley CREAMER (Achiever x Silver x Supersire) fik 225 malkende døtre mere i sin indeks. CREAMER avler +453 lbs mælk med imponerende kg protein og fedt (140 lbs.). CREAMER avler lidt mindre køer med super lemmer og malkeorganer der er veltilhæftede i både for- (+1.65) og bagyver (+2.98) med lidt tættere patteplacering. CREAMER er A2/A2 og har TPI +2831 og NM$ +798.

DeNovo ENTITY (Matters x Rubicon x Supersire) fik 1131 malkende døtre mere i sin indeks. ENTITYavler +1027 lbs mælk med imponerende kg protein og fedt (147 lbs.). ENTITY avler moderat størrelsekøer med super lemmer og malkeorganer der er veltilhæftede i både for- (+0.74) og bagyver med lidt tættere patteplacering. ENTITY har TPI +2760 og NM$ +845.

DeNovo KOKOMO (Blowtorch (Silver) x Delta (Mogul) x Supersire) går tilbage til den kendte Clear-Echo farm i New York, USA. KOKOMO avler meget mælk (+1.307 lbs.) med høje procenter og lang levetid (+4.3). Lidt rette men parallelle lemmer og stejl klovhældning. Prima malkeorganer – lange foryvere og høje, brede bagyvere med ideel patteplacering. KOKOMO har TPI af +2682, NM$ +627 samt positiv døtrefrugtbarhed (+1.3) og yversundhed (+2.72).

Dotti Medley ORTHILD (Medley x Silver x Doorman) fik sin første indeks. Og hvilken debut! Orthild avler godt med mælk, +542 med mange kg protein og fedt (+133 lbs). Super yversundhed (+2.83) og høj levetid (+3.4) giver ORTHILD excellente brugsegenskaber. ORTHILD avler kropsstærke, åbne køer med bredt og hældende kryds. Haserne er lidt ret (-0.83) og parallelle bagfra (+2.36). Høje og bredde (+2.74) bagyvere med central patteplacering. ORTHILD har TPI +2818 og NM +682. ORTHILD er nr. 3 afprøvede tyr i Italien.

Hoogerhorst DG OH RUBELS-RED (Argo x Rubicon x Aikman) har nu 603 malkende døtre i 316 besætninger. De første døtre har også fået kalv i Danmark. RUBELS-RED avler høj ydelse (+972 lbs. mælk), høje procenter og fantastisk eksteriør. RUBELS-RED døtre er større og meget mælkepræget med et hældende kryds. Lemmerne er meget kroget med en parallel hasestilling. Malkeorganer er stærkt vedhæftet i både for- (+2.06) og bagyver (+2.29) med en lidt lang pattelængde (+0.14). På billedet er det Logan Rubels Seisme VG-88.

Parkhurst SAMARITAN er en Modesty x Kingboy x Numero Uno, og har 2173 malkende døtre i 681 besætninger. SAMARITAN avler +629 lbs. mælk med høje procenter, +0.09% P og +0.21% F. Forvent større og malkeprægede køer med bredt kryds. Lidt krogede lemmer (+1.49) som mange foretrækker, parallel hasestilling bagfra og stejl klovhældning. Prima malkeorganer med bredt (+1.72) bagyver, lille yverdybde med lidt længere patter (+1.17). SAMARITAN er A2/A2, har TPI +2696 og NM +646.

Schreur SHIMMER*RC (Salvatore*RC x Rubicon x Cashcoin) har nu 992 malkende døtre i 260 besætninger viser med det samme hvad SHIIMMER*RC kan. SHIMMER*RC stiger til +1951 lbs. mælk og +2759 TPI. SHIMMER*RC avler åbne køer med super lemmer, som er meget parallelle stillet (+2.63). Malkeorganer er stærk i foryvere (+2.40) og høje (+2.39), brede bagyvere (+2.71) med en lidt tættere patteplacering.