VI ELSKER KØER

30-05-2022 – Selvfølgelig bruger vi den seneste teknologi, genomisk selektion og data, men inden vi kommer hertil, vil vi meget gerne se dine køer. Sammen med dig går vi igennem besætningen og ser på køernes styrker og svagheder. Er der udfordringer med frugtbarhed, malkeorganer, klovsundhed, rette haser osv. Alle vores rådgivere vil gerne drøfte din avlsstrategi, men vores filosofi er klar – kun ved at se køerne, får vi det fulde billede af din besætning.

Som en del af vores unikke avlsplansprogram GMS 2.0 kårer vi køerne efter den lineære kåringsskala. Vægtningen af alle egenskaber i forhold til din besætning, stald og driftsform fastlægger vores rådgivere sammen med dig i et unikt program udviklet af ABS. På den måde vil optimum være det som passer i din besætning og dine staldforhold – ikke kun racens optimum.

GMS 2.0 går 7 generationer tilbage, når den laver insemineringsplanen, og tager højde for dyrets far, morfar, alder, laktationsnummer og laktationsværdi og sammenholder det med det individuelle gårdindeks lavet i samarbejde med din ABS-rådgiver.

Ønsker du en gennemgående analyse af din besætnings genetik, styrker og svagheder så tøv ikke med at kontakte os for en uforpligtende samtale.